Velkommen som opstalder på DAR

Vi er super glade for at du har valgt at opstalde din hest på Dalumgaard Rideklub. Nedenfor finder du svar på en masse af de spørgsmål der typisk melder sig hos nye opstaldere.

Vi vil starte med at bede dig om at læse vores generelle regler samt vores sikkerhedsregler på DAR som du finder her. Derudover vil vi gøre dig opmærksom på at al ophold på Dalumgaard Rideklub og al deltagelse i klubbens aktiviteter, herunder undervisning, foregår på eget ansvar. Dalumgaard Rideklub har ikke en forsikring, der dækker personskader under ridning eller ved omgang med hesten. Vi opfordrer derfor alle vores medlemmer til at tegne en fritidsulykke forsikring samt at overholde gældende regler for sikkerhed på DAR. Bemærk nogle forsikringsselskaber betragter ridesport som ekstremsport, og der skal derfor tegnes en særskilt forsikring.

Dalumgaard Rideklub er en aktiv klub under Dansk Rideforbund. Dette betyder, at du har mulighed for at starte stævner og tage ryttermærker, ligesom du er dækket af idrættens forsikringer, når du virker for klubben efter aftale med klubben. Derudover er vi certificeret af DRF, hvilket du kan læse mere om her. Hvilke aktiviteter og arrangementer der afholdes på DAR kan du se på vores hjemmeside under menupunktet Aktiviteter. Her finder du også en kalender, hvor du kan se hvornår de næste arrangmenter foregår. For at vi kan fungere som klub, forventer vi at du og evt. din familie har tid og lyst til at arrangere dig i de forskellige arrangementer og give en hjælpende hånd.

På DAR har vi også en anti mobbepolitik, den kan du læse HER

Administrationssystem:
Profil: Under din profil kan du altid se hvilke hold du er tilmeldt samt hvilke tilvalg du har lavet til din boks. Derudover kan du også altid se dine kvitteringer under "Økonomi". Hvis du trykker på luppen ud for en given kvittering kan du se præcis hvad det er du er blevet trukket for. Under "Beskeder" kan du se de mail-korrespondancer du har haft med klubben.

Tilvalg: Da du tilmeldte din boks havde du mulighed for at lave diverse tilvalg. F.eks. kunne du tilmelde dig foldordning, du kunne tilmelde dig at din hest skal stå på spåner med 8 eller 12 gange spåner om måneden. Du kunne tilmelde dig trailerparkering osv. Hvis du fortryder et af dine tilvalg kan du efterfølgende gå ind og fravælge disse via din profil. Dit tilvalg vil da blive slettet fra næste måneds betaling. Du kan også gå ind og tilvælge nye tilvalg. Bemærk, når du laver et tilvalg bliver du pr. automatik trukket for resten af måneden. Det vil sige, når du laver et tilvalg er det fra dags dato. Du får naturligvis rabat, hvis tilvalget laves i den sidste halvdel af måneden. Efter du har lavet et tilvalg vil du automatisk til hver den 1. bliver trukket på dit betalingskort for dine valg indtil du fravælger dem igen.

Staldkontrakt:Ved din tilmelding til en boks accepterede du også vores staldkontrakt som du også kan finde ordlyden af HER

Faciliteter:
Ridehuse: Man har som opstalder adgang til alle vores tre ridehaller når der ikke foregår undervisning. Det er hovedsageligt de to små ridehaller der bliver brugt til undervisning, så der vil altid være mulighed for at ride i en af de tre haller. Derudover råder vi over flere udendørsbaner som også frit må benyttes. I forbindelse med stævner og andre arrangementer kan ridehallerne være reserveret en stor del af dagen, men det sker sjældent og der informeres om lukkede haller på vores facebookside og/eller på vores opslagstavler. Efter endt ridt og inden man forlader ridehuset samler man selv klatter op efter sig.

Udendørs ridebaner: Man har som opstalder naturligvis også fri adgang til vores udendørsbaner. Vi har en god dressurbane oppe bag i  haven. Derudover findes der ved siden af vores trailerparkering en ridebane, som bliver brugt rigtig meget af vores elevhold når vejret tillader det. Derudover er der en dressurbane oppe ved foldene. Vi har to springbaner. Vores græsspringbane som for det meste kun har spring på sig i sommerhalvåret og vores anden springbane på sand som har spring hele året.

Ridestier: Dalumgaard i de skønneste omgivelser med direkte adgang til mange ridestier. Hvis I gør brug af de gode turmuligheder i området er det vigtigt at I respekterer kun at ride på de afmærkede ridestier og ikke rider på grusstierne. De asfalterede stier må man gerne ride på, men man må ikke ride på grusstierne, så hver sød og respektere dette.

Skridtbånd: Ved udeboksene står et skridtbånd som er til fri afbenyttelse. Brug af skridtbåndet er på eget ansvar og din hest skal altid være under opsyn mens den befinder sig på båndet.

Solarium: Poletter til solariummet der forefindes i den korte stald kan købes kontant af Tia på kontoret eller du kan købe dem via vores shop, hvorefter du viser din kvittering til Tia som så vil udlevere det antal poletter du har købt. 

Vaskemaskine: Vores vaskemaskine befinder sig i rummet på samme gang hvor du finder Tia og Jons kontor. Det koster 50,- pr vask for vores opstaldere. Du kan betale for en vask via vores shop eller ved at bede Tia skrive det på din opstaldning. Hvis du har købt vasken via shoppen skal du vise kvitteringen til en af beridereleverne som vil låse op ind til vasken. 

Du kan læse om ejerforhold og driftsansvar af vores faciliteter/bygninger her.

Undervisning:
Der er ikke undervisningspligt på Dalumgaard, men hvis du ønsker at få undervisnig ser vi meget gerne at du gør brug af vores egne dygtige undervisere på stedet. Undervisere udefra må naturligvis ikke komme og give undervisning på DAR. Hvis du ønsker at få undervisning tilmelder du dig via vores hjemmeside. Du logger ind på din profil. Går ind under "Tilmelding" og vælger her "Undervisning". Alternativt kan du blot trykke her. Vælg "Privatundervisning" og tilmeld dig det hold ved den underviser du ønsker at få undervisning ved. Bemærk, man kan vælge at få undervisning 1 gang i måneden, 2 gange i måneden, 1 gang i ugen, 2 gange i ugen osv. Hvis du ønsker undervisning/ridning 3 eller 5 gange pr uge ved enten Jon eller beridereleverne kan du også bare vælge det som et tilvalg til din boks. Når du tilmelder dig skal du huske først at trykke "Tilmeld" ved det ønskede hold. Herefter skal du trykke på "Gå til tilmeldings oversigt" (tjek inden at det er rytteren der står et tjek-tegn ud foran og ikke et familiemedlem, så det er rette person der bliver tilmeldt undervisningen). Herefter kommer du til en tilmeldings bekræftelse. Her skal du acceptere vores brugerbetingelser og betale beløbet du skal give for undervisning for den resterende tid af måneden. Hvis du tilmelder dig undervisning efter den 15. i måneden bliver der automatisk fratrukket en rabat. Til den næste 1. vil du automatisk blive trukket for din undervisning.

På hvilket tidspunkt i løbet af ugen du får din undervisning aftaler du selv med underviseren. Information på vores undervisere kan du se her

Folde og foldordning:
Der er mulighed for at få sin hest på fold. Man kan enten selv trække sin heste på fold eller man kan tilmelde sig foldordningen, hvor ens heste vil være ude et par timer om formiddagen når vejret tillader det. Hestene kan også bliver trukket på fold om morgenen og stå på fold til I selv kommer og tager dem ind om eftermiddagen. Hvis man ønsker at få sin hest med på foldordning tilmelder man sin hest inde på ens profil som et tilvalg. Se mere om tilmelding til diverse "Tilvalg" under forklaring af administrationssystemet. Det er Gry der står for at trække hesten til og fra fold. Hvis du skal have din hest med på foldordningen så tag en snak med Gry så hun kan få en fornemmelse af hvem hun evt. kan sætte den på fold sammen med.

Man har som opstalder også adgang til de to jordfolde. Hvis man ønsker at gøre brug af disse kan man reservere foldene på skemaet der hænger på opslagstavlen i den lange stald. Hvis man har reserveret foldene og glemmer at sætte sine heste ud 15 minutter efter reservationen er gået i gang frafalder reservationen og andre må gøre brug af foldene. Man kan max reservere foldene i to timer af gangen.

Fodring og mugning:
Der bliver fodret tre gange dagligt - kl.7.30, kl. 11.30 og kl. 18.00. Hvis din hest skal have noget specialfoder skal du selv sørge for at gøre dette klar foran boksen. Bemærk, der må kun stå et begrænset antal potionsanretninger (i lukkede beholdere) foran boksen. Hvor mange må du aftale med Jon eller beridereleverne. Resten af dit foder kan du stille i lukkede beholdere i skuret ved siden af stalden (ved siden af kollegiets cykelskur). Der bliver muget dagligt i hverdagene. Hestene får halm og wrap/hø hver morgen. Hvis du mener din hest mangler noget må du tage en snak med en af beridereleverne eller Jon om det er ok at du tager lidt ekstra. I weekenderne ser vi meget gerne at du selv fjerner klatter. Hvis du ikke har tid så er det naturligvis helt ok og din hest vil stadig få frisk halm at stå på, så den står tørt indtil mandag morgen, hvor boksen igen vil blive muget.

Ormeprøver og ormekur:
To gange årligt bliver der taget ormeprøver på alle vores heste, hvilket du automatisk bliver faktureret for. Hvis din hest har orm får den en ormekur, hvilket du også automatisk bliver faktureret for. Det vil naturligvis fremgå af din kvittering som bliver sendt til din mail, hvilke udgifter du er blevet trukket for.

Åbningstider:
Staldens åbningstider er som følgende:

Nyheder+informationer:
DARs nyt udsendes pr mail ca 6 gange om året og holder dig opdateret mht. til nyt fra bestyrelsen, elevstalden og privatstalden. Du kan læse mere om vores nyhedsbrev her
Løbende nyheder gives via vores hjemmeside og via facebook. DAR har bl.a. følgende facebook sider som kan være relevant for dig som opstalder:

Betaling og opsigelse af boks:
Leje for boks, dine tilvalg samt undervisning betales månedsvis forud senest den 1. i måneden. Betalingen betales via opkrævning på det betalingskort som du har tilmeldt ved indmeldelse. Er dit kort blevet spærret eller udløbet, så er det dit ansvar at få oprettet et nyt kort under din profil. Ved for sen betaling forbeholder klubben sig ret til at opkræve rykkergebyr.
Medlemskontingent betales ligeså forud, men betales halvårligt. Betalingen betales via opkrævningen på dit tilmeldte betalingskort og sker helt automatisk. Kontingentet betales den 1. januar og den 1. juli. Kontingent tilbagebetales ikke ved fraflytning.
Gældende priser fremgår af vores hjemmeside og kan ses her.

Opsigelse af din boks kan kun ske med 1 måneds varsel ved opsigelse til et månedsudløb, og skal meddeles klubben skriftlig på mail til rideklubbendalumgaard@gmail.com. Hvis du ikke ønsker at være medlem af klubben længere efter opsigelse af din boks er det vigtigt at dette klart fremgår af din opsigelse.