Beredskabsplan

Brand

 1. Bevar roen og dan et overblik
 2. Hindre spredning af brand ved at bruge brandslukker samt lukke døre og vinduer
 3. Giv livreddende førstehjælp til tilskadekomne personer
 4. Kontakt vagtcentralen på 112. Sørg for at give konkrete oplysninger
  • Hvem ringer?
  • Hvor ringer du fra? Dalumgård Rideklub, Dalumgårds Alle 35, 5250 Odense SV samt oplysninger om hvor præcist der er brand
  • Hvad er der sket?
  • Er personer involveret?
  • Er heste involveret?
  • Bliv ved telefonen til din besked er forstået
 5. Kontakt Dalumgårds beredskabsgruppe efter telefonliste (se nedenfor)
 6. Bliv ved de tilskadekomne personer. Hvis ingen tilskadekomne fortsæt brandbekæmpelsen
 7. Sikre frie tilkørselsveje for brandvæsenet. Vejene til gården samt gårdspladsen skal være fri for parkerede biler
 8. Evakuer heste hvor det er påkrævet, under hensyntagen til hestenes sikkerhed, ve og vel
 9. Brug hjælpere til at tage hånd om hestene
 10. Kontakt hesteejere hvis det vurderes nødvendigt
 11. Dyrene må ikke påføres lidelser, så det kan betyde, at det er nødvendigt at tilkalde dyrlæge

Andre ulykker

 1. Stands ulykken
 2. Giv livreddende førstehjælp til tilskadekomne personer
 3. Tilkald nødvendig hjælp – ved behov for at kontakte vagtcentralen på 112, følg samme punkter som ved brand, Hvem ringer? Hvor ringer du fra? Hvad er der sket? Hvem er involveret – Bliv ved telefonen til din besked er forstået.
 4. Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet

Beredskabsgruppe i tilfælde af brand

Straks du opdager brand skal du følge beredskabsplanen og ringe til den beriderelev, som har staldvalgt. Ved du ikke hvem som har staldvagt, eller kan du ikke få kontakt til den beriderelev som har vagt, så ring til den første på listen. Kan du ikke få kontakt, så til den næste osv.

Beriderelever:

Beridereleverne har oprettet en SMS-gruppe med nedenstående personer, så de kan tilkaldes via SMS i tilfælde af brand. Hvis du ikke kan få kontakt til beridereleverne så ring til den første på listen, ingen kontakt så den næste, osv.

Beredskabsgruppe:

 1. Jon D. Pedersen                             Mobil: 23 42 15 79