Udvalg på DAR

Vi har pt. 6 udvalg på DAR som er ansvarlig for hvert deres område. I alle udvalg sidder et medlem fra bestyrelsen. De forskellige udvalg holder egne møder efter behov og bestyrelsesmedlemmer tager derefter udvalgenes ønsker og ideer med til det først-kommende bestyrelsesmøde. Hvis du ønsker, at være en mere aktiv hjælper på DAR er du mere end velkommen til at melde dig til et eller flere af udvalgene - vi har altid brug for flere frivillige hænder.

Hvis du ønsker at blive medlem af et givet udvalg, sender du blot en mail til formanden for udvalget og han/hun sørger for at du bliver indkaldt til det næste møde.

Stævneudvalg, formand Bente Lønfeldt

Aktivitetsudvalg, formand Dorte Hostrup

Cafeterieudvalg, formand Maria Egede Anderen

Sponsorudvalg, formand Hanne Bechmann

Materialeudvalg, formand 

Elevskoleudvalg, formand Katja Hoeck