Læs også vores brochure HER

Forløbet består af nogle faste rammer i form af faste mødetider og min. 22,5 timers skemalagte aktiviteter pr. uge, liggende fra mandag til fredag. Forløbet inkluderer morgenmad og frokost.

Aktiviteterne ligger inden for følgende områder, hvor der for hvert område fastlægges  individuelle udviklingsmål med udgangspunkt i hver enkelt elevs forudsætninger og udfordringer. 

 

ADL støtte:

Inddrage planlægning, strukturering og udførelse af dagligdagens gøremål, herunder:

 

Arbejdsopgaver:

 

Sociale kompetencer:

 

Sexual undervisning i uge 6:

 

Rideundervisning/lære om hesten:

 

Læse- og regnefærdigheder:

Vedligeholdelse og udvikling af læse- og regnefærdigheder sker fortrinsvis ved at inddrage disse i de daglige aktiviteter. Elever, der ønsker det, kan desuden tage op til 2 fag på VUC, som lægges ind i deres skema.

 

Samfunds- og borgertræning:

 

Motion og kost:

Læring om motion og kost er integreret i STU hverdagen på DAR.

 

Løbende afklaringsforløb omkring ønsker til og muligheder for fremtiden:

DAR har, som en del af vores STU forløb, et samarbejde med en sagsbehandler fra Odense Kommune omkring et løbende afklaringsforløb for alle vores STU elever, som er på 2. og 3. år. Der holdes afklaringsmøder med hver STU elev, sagsbehandleren samt lederen af STU på DAR hvert halve år. Formålet med disse møder er bla.:

STU-uddannelsen på DAR følger ferieplanen for STU i Odense Kommune: https://www.odense.dk/csv/undervisning/stu/ferieplan

Vi kan kontaktes på: studalumgaard@gmail.com og du kan læse mere i vores brochure HER