Velkommen som elevrytter på DAR

Vi er super glade for at du har valgt at begynde med at gå til ridning på Dalumgaard rideklub. Nedenfor finder du svar på en masse af de spørgsmål, som typisk melder sig hos nye elevryttere og medlemmer. 

Start i en rideklub er ikke, som når man skal starter i en håndbold- eller fodboldklub. Heste er levende væsener, som kan blive forskrækkede og reagere på vores opførsel. Derfor er der nogle sikkerhedsregler, som man skal huske. Det første I skal gøre er derfor at gå ind og læse vores sikkerhedsregler som I finder her

Er du forældre og er dit barn ny i ridesporten, så anbefaler vi dig at se dette her e-læringskursus fra Dansk rideforbund sammen med dit barn. 

Rideklub under Dansk Rideforbund (DRF):
Dalumgaard Rideklub er en aktiv rideklub under Dansk Rideforbund. Det betyder,  at du har mulighed for at tage ryttermærker, ligesom du er dækket af idrættens forsikringer, når du virker for klubben efter aftale med klubben. Derudover er Dalumgaard rideklub certificeret af DRF, hvilket du kan læse mere om her.

Forsikring:
Ridesport er ikke en ufarlig sport. Al ophold på Dalumgaard Rideklub og al deltagelse i klubbens aktiviteter, herunder undervisning, foregår på eget ansvar. Dalumgaard Rideklub har ikke en forsikring, der dækker personskader under ridning eller ved omgang med hesten. Vi opfordrer derfor alle vores medlemmer til at tegne en fritidsulykke forsikring samt at overholde gældende regler for sikkerhed på DAR.
Bemærk nogle forsikringsselskaber betragter ridesport som ekstremsport, og der skal derfor tegnes en særskilt forsikring.

Undervisning:
Vi tilbyder en bred vifte af undervisning, lige fra begynder til øvet. Undervisningen foregår mandag til lørdag, hvor fredag og lørdag er de dage hvor der er undervisning for vores begyndere. På begynderholdene fredag og lørdag er der ud over underviseren 2 hjælpepiger/drenge til at hjælpe til i stalden og til at trække ponyen hvis der er behov for det. Da der kun er 2 hjælpepiger/drenge kan forældre meget vel også blive sat til at trække en pony, hvis der er behov for dette. Du kan se hvornår holdene ligger her,  og en kort beskrivelse af vores dygtige undervisere her. Undervisningen følger skolernes ferie undtagen sommerferien. Det vil sige, at der ikke vil være undervisning, når skolerne holder ferie. I forbindelse med sommerferien, har elevskolen dog kun lukket i juli måned, hvor vores elevheste holder en velfortjent sommerferie. Efter deres sommerferie startes hestene stille og roligt op, så de første uger af august er tempoet noget langsommere end normalt. I de andre ferier vil der ofte blive arrangeret nogle hyggelige aktiviteter man kan tilmelde sig til.

Sikkerhed og pleje af hesten er en lige så vigtig del af hesteverdenen som at ride. På vores begynderhold udskiftes undervisningen derfor 4 gange årligt med praksis teori i stalden, hvor vores nye ryttere bliver undervidst i sikkerhed og omgang med heste. I forbindelse med disse kan man købe et intropas med Intromærke 1+2 til 20,- ved underviseren eller på vores hjemmeside via dette link. Når rytteren (evt. i samråd med forældrene) har bestået det der svarer til Intromærke 1 og noget af Intromærke 2 er rytteren klar til at rykke op på vores begynder timehold. Når rytteren (evt. i samråd med forældrene) har bestået det der svarer til hele Intromærke 1+2 og kan styre hesten i alle tre gangarter er rytteren klar til at rykke videre til vores hverdagshold. På vores hverdagshold står man selv for op- og afsadling og det forventes derfor at man mestrer dette. Du kan læse mere om vores intromærker her.

En holdtime er 60 minutter inklusiv opvarmning. Dog er vores begynderhold fredag+lørdag er på 30 minutter inkl. opvarmning. Rytteren bør ankomme mindst 20 minutter i forvejen for at have tid til evt. opsadling. I sommerhalvåret hvor elevhestene står på døgnfold skal man også indlægge tid til at hesten evt. skal hentes på fold. På vores begynderhold er der naturligvis hjælp til denne del, men kom stadig i god tid. I undervisningen bliver der lagt vægt på, at prøve de forskellige discipliner inden for ridning – dressur, skovtur, springning (ikke på begynderholdene) og ponygames.

Vi har et bredt udvalg af heste og ponyer til vores elevryttere. Vores heste er vores vigtigste medarbejdere og vi passer rigtig godt på dem. De bliver naturligvis passet med alt mht. smed, dyrlæge, vaccinationer og kommer dagligt på fold. I sommerhalvåret står alle vores elevheste på døgnfold. For at sikre at vores elevheste ca. går lige meget er det underviseren der bestemmer hvilken hest du rider. Der bliver naturligvis taget hensyn til niveau af rytter og hest, men du kan ikke være sikker på altid at få lov til at ride din favorithest.

Afbud til undervisning:
Hvis du ikke kan komme til en ridetime, så giv underviseren besked i god tid. Hvis du bliver syg kan afbud gives til underviseren på SMS (kontaktoplysninger findes her) eller ved at skrive en besked inde på Facebook. 

Arrangementer:
På Dalumgaard Rideklub elsker vi at holde arrangementer for vores elevryttere. Vi holder typisk fire klubstævner om året, hvor man kan deltage uanset niveau - også hvis man kun lige er startet. Vores stævner plejer at være mega hyggelige og tiltrækker mange gæster, da ens bedsteforældre, venner og andet familie naturligvis må komme og se hvor dygtig man er blevet. Du kan læse mere om vores klubstævner her.
Derudover er en årlig tlibagevendende tradition vores ridelejr med tre overnatninger på rideskolen, hvor man får lov at have en af rideskoldens ponyer/heste som sin egen. Ridelejren starter typisk den 30. juni om aftenen og slutter tre dage efter med at sende elevhestene på en måneds sommerferie. Ridelejren er meget populær og man skal være heldig for at få en plads. Vores part-ryttere har førsteret, hvilket også gør at det er begrænset med pladser vi har til vores andre ryttere, men man kan være heldig :-)

Part:
Som elevrytter har man også mulighed for at få part på en af rideskolens heste. For at få en part skal du godkendes af din underviser. Derudover ser vi rigtig gerne at rytterens erfaring svarer til at han/hun kan bestå Ryttermærke 1+2. Du kan læse mere om hvad det indebærer at have part her.

Stalde og ridehaller:
Vi har fire moderne stalde på DAR. Vi har vores elevstald hvor der kun står elevheste. Derudover har vi kort- og langstald. I den korte stald står der både elevheste og privatheste, mens vi i den lange stald kun har privatheste. Endelig har vi vores allergivenlige bokse i udestalden, hvor der også kun står private heste. Vi råder over tre ridehuse:

  1. Vores store ridehus på 20 x 60 meter som hovedsageligt bliver brugt af vores privatryttere samt til vores voksenhold
  2. Vores nye mindre ridehus på 20 x 40 meter som bliver brugt af både af elevskolen og af privatryttere
  3. Vores lille ridehus på 15 x 40 meter som hovedsageligt bliver brugt af elevskolen

Derudover har vi 2 udendørs baner samt springbaner. Vi har cafeterie/rytterstue i forbindelse med vores store ridehal, hvor der bliver holdt mange arrangementer. 

Staldene samt det lille ridehus på 15 x 40 meter ejes af Odense Kommune. De to andre ridehaller ejes af klubben. Klubben står for al indvendig vedligeholdelse af de lejede bygninger samt al vedligeholdelse af hegn og ridebaner. Kommunen står for den udvendige vedligeholdelse af bygningerne.

Nyheder+informationer:
DARs nyt udsendes pr mail ca 6 gange om året og holder dig opdateret mht. til nyt fra bestyrelsen, elevstalden og privatstalden. Du kan læse mere om vores nyhedsbrev her
Løbende nyheder gives via vores hjemmeside og via facebook. DAR har følgende facebook sider:

Åbningstider:
Du er altid velkommen på Dalumgaard i staldens åbningstider som er:

Betaling:
Alle betalinger betales månedsvis forud senest den 1. i måneden pånær vores medlemskontingent som betales halvårligt. Betaling betales via opkrævning på det betalingskort som du har tilmeldt ved indmeldelsen. Er dit kort blevet spærret eller udløbet, så er det dit eget ansvar at få oprettet et nyt kort under din profil. 
Ved for sen betaling forbeholder klubben sig ret til at opkræve rykkergebyr.
Gældende priser fremgår af vores hjemmeside og kan ses her.

Udmelding og afmelding af et hold:
Udmelding af klubben og/eller afmeldelse af et hold kan kun ske med 1 måneds varsel ved opsigelse til et månedsudløb, og skal meddeles skriftligt på mail til klubben på rideklubbendalumgaard@gmail.com. Hvis du ikke ønsker at være medlem af klubben længere efter afmeldelse af et hold er det vigtigt at dette klart fremgår af din mail.