Udsættelse af generalforsamling

Som forventet bliver vi nødt til at udskyde generalforsamlingen yderligere grundet forbuddet mod at mødes mere end 10 personer. Ny dato for generalforsamlingen er den 21. april kl. 19.00 i cafeteriet. Den kan naturligvis blive udskudt yderligere, hvis myndighederne kræver det, men vi håber virkeligt at det ikke er tilfældet. 

Indkaldelsen er stadig den samme og kan hentes her eller findes under undersiden "Bestyrelsen" under "Om DAR".